Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ruggen, 649729148798 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-20 Stoppdatum 2018-09-20
Mängd (ton): 4,01 Kostnad totalt: 10682
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: