Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Skiren, 651623149896 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-22 Stoppdatum 2018-10-22
Mängd (ton): 4,01 Kostnad totalt: 7866
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: