Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Abborrtjärn, K377 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-07 Stoppdatum 2018-09-07
Mängd (ton): 6,36 Kostnad totalt: 11690
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: