Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KVARNSJÖN, 638914153906 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-11-17 Stoppdatum 2018-11-17
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 15727
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: