Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hammartjärnen, 14 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-16 Stoppdatum 2018-09-16
Mängd (ton): 1,05 Kostnad totalt: 2679
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: