Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Iresjön, MO15 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-18 Stoppdatum 2018-10-18
Mängd (ton): 44,20 Kostnad totalt: 46680
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: