Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Trehörningen, MO104 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-15 Stoppdatum 2018-09-15
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 10250
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: