Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Mörtaren, MO70 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-13 Stoppdatum 2018-09-13
Mängd (ton): 8,10 Kostnad totalt: 20412
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: