Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Nedre Kvarnsjön, 61 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-14 Stoppdatum 2018-09-14
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 7668
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: