Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Håltjärnen, MO45 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-14 Stoppdatum 2018-09-14
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 4959
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: