Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKUTTJÄRNET, 663353 128306 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-11-05 Stoppdatum 2018-11-05
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 13650
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: