Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA FLAT, 661715 128303 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-26 Stoppdatum 2018-10-26
Mängd (ton): 29,45 Kostnad totalt: 28714
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: