Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄNG-RÅTJÄRNET, 662822 133943 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-29 Stoppdatum 2018-08-29
Mängd (ton): 2,91 Kostnad totalt: 3978
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: