Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STOR-RÅTJÄRNET, 662812 133969 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-28 Stoppdatum 2018-08-28
Mängd (ton): 4,88 Kostnad totalt: 6685
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: