Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FURUBERGSTJÄRNEN, 669812 132902 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-02 Stoppdatum 2018-10-02
Mängd (ton): 7,80 Kostnad totalt: 10179
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: