Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA BRÄNNTJÄRNEN, 670837 132784 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-03 Stoppdatum 2018-10-03
Mängd (ton): 1,04 Kostnad totalt: 1357
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: