Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUSKEN, 664546 138673 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-06-18 Stoppdatum 2018-06-18
Mängd (ton): 194,81 Kostnad totalt: 145133
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: