Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMSJÖN, 665478 140306 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-12 Stoppdatum 2018-09-12
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 11070
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: