Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMALSJÖN, STORA, 665615 140458 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-12 Stoppdatum 2018-09-12
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 6642
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: