Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA VILÅNGEN, 658199 141003 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-24 Stoppdatum 2018-09-24
Mängd (ton): 40,11 Kostnad totalt: 30323
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: