Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖVERTJÄRNEN, 672703 132518 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-04 Stoppdatum 2018-10-04
Mängd (ton): 3,12 Kostnad totalt: 4072
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: