Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Örtjärnsbäcken, 17DOS0017 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-01-01 Stoppdatum 2018-12-31
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 24320
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Doserare
Kommentar: