Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Magdebäcken, 17VTM65 116 40 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-20 Stoppdatum 2018-08-20
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 3231
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: