Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Graveretjärn, 17VTM408 201 2 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-23 Stoppdatum 2018-08-23
Mängd (ton): 3,95 Kostnad totalt: 7055
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: