Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Drömmersbäcken, 17VTM66 413 183 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-01 Stoppdatum 2018-09-01
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2796
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: