Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hynnan, 17VTM37 501 209a Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-17 Stoppdatum 2018-09-17
Mängd (ton): 29,12 Kostnad totalt: 40215
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: