Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRSJÖN, 17VTM37 507 6 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-13 Stoppdatum 2018-09-13
Mängd (ton): 16,02 Kostnad totalt: 22124
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: