Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kölan, 17VTM37 510 29 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-26 Stoppdatum 2018-08-26
Mängd (ton): 17,05 Kostnad totalt: 23560
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: