Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hålevikstjärnsbäcken, 17VTM65 110 9 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-19 Stoppdatum 2018-08-19
Mängd (ton): 2,91 Kostnad totalt: 4749
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: