Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NED LÖPARSJÖN, 17VTM00 1303 54 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-03 Stoppdatum 2018-10-03
Mängd (ton): 2,08 Kostnad totalt: 2872
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: