Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Amalamp, 669099 132169 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-01 Stoppdatum 2018-10-01
Mängd (ton): 2,08 Kostnad totalt: 2714
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: