Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BACKTJÄRNEN, 664880 138712 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-07-26 Stoppdatum 2018-07-26
Mängd (ton): 5,99 Kostnad totalt: 4463
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: