Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kdos La Vänneån Vivljunga, 5002 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-01-01 Stoppdatum 2018-12-31
Mängd (ton): 43,65 Kostnad totalt: 77794
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: