Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Farabolsån 441, 07VM441 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-03-05 Stoppdatum 2018-03-05
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1459
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: