Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fibbleån 451, 07VM451 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-04-17 Stoppdatum 2018-04-17
Mängd (ton): 1,90 Kostnad totalt: 3165
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: