Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAGSVARTEN, 627389 142662 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-23 Stoppdatum 2018-10-23
Mängd (ton): 21,74 Kostnad totalt: 27690
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: