Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MOASJÖN, 630566 135826 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-25 Stoppdatum 2018-10-25
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 11290
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: