Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-04-26 Stoppdatum 2018-04-26
Mängd (ton): 63,99 Kostnad totalt: 72244
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: