Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ENASJÖN, 627887 137879 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-03-05 Stoppdatum 2018-03-05
Mängd (ton): 30,08 Kostnad totalt: 43800
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: