Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTERGÖLEN, 627336 147078 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-04-16 Stoppdatum 2018-04-16
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 12800
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: