Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lillasjö, 12HelVieVåt17 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-12-07 Stoppdatum 2018-12-07
Mängd (ton): 1,90 Kostnad totalt: 3139
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: