Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ulkenesjön, 12HelBivMO02 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-12-08 Stoppdatum 2018-12-08
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 6970
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: