Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: N Kroksjön, 12SkrImmKO08 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-12-08 Stoppdatum 2018-12-08
Mängd (ton): 4,73 Kostnad totalt: 8466
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: