Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ekeröd, 12HelKilK004 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-01-01 Stoppdatum 2018-12-31
Mängd (ton): 192,57 Kostnad totalt: 115518
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: