Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kyrkmossedammen, 12RönFaxVåt02 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-04-06 Stoppdatum 2018-04-06
Mängd (ton): 21,68 Kostnad totalt: 35309
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: