Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Högsjön, 635387 131653 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-11-19 Stoppdatum 2018-11-19
Mängd (ton): 41,19 Kostnad totalt: 46915
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: