Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Stråksjö, 635128 130973 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-11-20 Stoppdatum 2018-11-20
Mängd (ton): 5,33 Kostnad totalt: 6071
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: