Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Danasjö, 635292 131785 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-11-06 Stoppdatum 2018-11-06
Mängd (ton): 4,68 Kostnad totalt: 8452
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: