Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.75, 13VÅTM103000Fage75 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-11-07 Stoppdatum 2018-11-07
Mängd (ton): 0,94 Kostnad totalt: 1698
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: