Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dunhammaregylet, mi016 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-03-10 Stoppdatum 2018-03-10
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2791
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: